Zjazdy naukowe, konferencje - Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zjazdy naukowe, konferencje

Artykuły, opinie
Zjazdy, Konferencje
Uczestnictwo w Zjazdach, Kongresach Naukowych Krajowych i Zagranicznych.

1. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGI I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: WROCŁAW
Okres: 5-6 PAŹDZIERNIK 1980
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, CHROSTOWSKA TERESA
Tytuł wystąpienia:
PRZYCZYNY I SKUTKI URAZU DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

2. Nazwa konferencji / zjazdu:
II KONGRES TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM PT: CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY W SPOŁECZEŃSTWIE.
Miejsce: WARSZAWA
Okres: 1-2 PAŹDZIERNIK 1983
Autor:
SZUREK ADAM, DUDEK JAN, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
METODA LECZENIA ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH WG SARMIENTO W ASPEKCIE WCZESNEJ REHABILITACJI.

3. Nazwa konferencji / zjazdu:
II KONGRES TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM PT: CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY W SPOŁECZEŃSTWIE.
Miejsce: WARSZAWA
Okres: 1-2 PAŹDZIERNIK 1983
Autor:
STELMASIAK TERESA, KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
LECZENIE USPRAWNIAJĄCE CHORYCH Z CZĘŚCIOWYM USZKODZENIEM RDZENIA W ODCINKU SZYJNYM.

4. Nazwa konferencji / zjazdu:
SESJA NAUKOWA KOMISJI REHABILITACJI W KOMITECIE TERAPII DOŚWIADCZALNEJ WYDZIAŁU VI NAUK MEDYCZNYCH P.A.N. PT: ZDOLNOŚCI KOMPENSACYJNE I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W REHABILITACJI OSÓB Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 7-8 LISTOPAD 1983
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
PLASTYCZNOŚĆ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO W ŚWIETLE BADAŃ POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH U CHORYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO W ODCINKU SZYJNYM.
Forma wystąpienia: autor wygłaszanego komunikatu

5. Nazwa konferencji / zjazdu:
SESJA NAUKOWA KOMISJI REHABILITACJI W KOMITECIE TERAPII DOŚWIADCZALNEJ WYDZIAŁU VI NAUK MEDYCZNYCH P.A.N. PT: ZDOLNOŚCI KOMPENSACYJNE I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W REHABILITACJI OSÓB Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 7-8 LISTOPAD 1983
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
WYNIKI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA CHORYCH Z URAZOWYM USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO W ODCINKU SZYJNYM.

6. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV. INTERNATIONALE TAGUNG DES WELTVERBANDES DER WIRBELSŽULENCHIRURGEN UND SPONDYLIATER.
Miejsce: WIEDEŃ (WIEN) AUSTRIA
Okres: 18-20 KWIECIEŃ 1985
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
DIE WIRBELKANALSTENOSE IN OPERATIONSBEOBACHTUNGEN BEI DYSCOPATHIEKRANKEN.

7. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV. INTERNATIONALE TAGUNG DES WELTVERBANDES DER WIRBELSŽULENCHIRURGEN UND SPONDYLIATER.
Miejsce: WIEDEŃ (WIEN) AUSTRIA
Okres: 18-20 KWIECIEŃ 1985
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
TREATMENT OF CERVICAL SPONDYLOSIS WITH PAIN SYNDROME BY ANTERIOR DECOMPRESSION.

8. Nazwa konferencji / zjazdu:
CONGRESSUS COMMUNIS SOCIETATIS ORTHOPAEDICAE HUNGARICAE ET SOCIETIS TRAUMATOLOGICAE HUNGARICAE.
Miejsce: BUDAPESZT (BUDAPEST) WĘGRY
Okres: 4-7 CZERWIEC 1986
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
TRAUMATICHE DISLOKATION DER ZWISCHENWIRBELSCHEIBESPLITTERN IN DEN WIRBELKANAL DES HALSTEILS.

9. Nazwa konferencji / zjazdu:
XVII WORLD CONGRESS MUNICH, SICOT 87
Miejsce: MONACHIUM (MÜNCHEN), NIEMCY
Okres: 16-21 SIERPIEŃ 1987
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
THE INCIDENCE OF LOWER EXTREMITIES INJURY IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
10. Nazwa konferencji / zjazdu:
ODLEGŁE WYNIKI I PÓŹNE POWIKŁANIA ORAZ LOSY OSÓB PO CIĘŻKICH URAZACH KRĘGOSŁUPA.
V SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 12-13 LISTOPAD 1987
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, KULIKOWSKI JACEK
Tytuł wystąpienia:
ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA METODĄ ALLOPLASTYKI SPRĘŻYNOWEJ

11. Nazwa konferencji / zjazdu:
ODLEGŁE WYNIKI I PÓŹNE POWIKŁANIA ORAZ LOSY OSÓB PO CIĘŻKICH URAZACH KRĘGOSŁUPA.
V SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 12-13 LISTOPAD 1987
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, MICHALSKI PAWEŁ
Tytuł wystąpienia:
ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA URAZÓW KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO USZTYWNIENIEM Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO

12. Nazwa konferencji / zjazdu:
EAST AND WEST COMBINED ORTHOPAEDIC MEETING
Miejsce: BELGRAD (BEOGRAD) JUGOSLAWIA
Okres: 11-16 WRZESIEŃ 1988
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
THE RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE EPISTROPHEUS AXUS DENS

13. Nazwa konferencji / zjazdu:
EAST AND WEST COMBINED ORTHOPAEDIC MEETING
Miejsce: BELGRAD (BEOGRAD) JUGOSLAWIA
Okres: 11-16 WRZESIEŃ 1988
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
OUR EXPERIENCE IN SPRINGS ALLOPLASTY IN TREATMENT OF THE DORSAL AND LUMBAR SPINE INJURI

14. Nazwa konferencji / zjazdu:
VI SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO.
Miejsce: ZAKOPANE
Okres: 11-13 MAJ 1988
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
WYNIKI LECZENIA URAZÓW KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO Z WYKORZYSTANIEM DYSTRAKTORÓW HARRINGTONA.

15. Nazwa konferencji / zjazdu:
ZJAWISKA BIOELEKTRYCZNE W DIAGNOSTYCE I TERAPII DYSFUNKCJI RUCHOWYCH
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 20-21 PAŹDZIERNIK 1988
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
BADANIA WYWOŁANYCH POTENCJAŁÓW RDZENIOWYCH W DIAGNOSTYCE RDZENIA KRĘGOWEGO.

16. Nazwa konferencji / zjazdu:
28TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING AND ANTHAI SEMINAR IMSOP.
Miejsce: RZYM (ROME) WŁOCHY
Okres: 4-7 MAJ 1989
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
TREATMENT OF CERVICAL SPINAL CORD INJURY COMPLICATED BY BED SORES (Decubitus).

17. Nazwa konferencji / zjazdu:
VII SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 15-16 WRZESIEŃ 1989
Autor:
BARTECKI ALEKSANDER, ŚWIETLIK MAŁGORZATA, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO.

18. Nazwa konferencji / zjazdu:
VII SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 15-16 WRZESIEŃ 1989
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, KULIKOWSKI JACEK, BRONARSKI JANUSZ
Tytuł wystąpienia:
OPERACYJNE LECZENIE ZESPOŁU SZYJNO-GŁOWOWEGO W PRZEBIEGU ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH KRĘGOSŁUPA.

19. Nazwa konferencji / zjazdu:
VII SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 15-16 WRZESIEŃ 1989
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, KULIKOWSKI JACEK
Tytuł wystąpienia:
LECZENIE ZESPOŁÓW NEUROLOGICZNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO - ODBARCZENIEM Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO.

20. Nazwa konferencji / zjazdu:
VII SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 15-16 WRZESIEŃ 1989
Autor:
BRONARSKI JANUSZ, KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, KULIKOWSKI JACEK
Tytuł wystąpienia:
URAZY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZMIENIONEGO CHOROBOWO W NASTĘPSTWIE PROCESU ZWYRODNIENIOWEGO.

21. Nazwa konferencji / zjazdu:
V CONGRESS OF BULGARIAN ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGICS WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION
Miejsce: SMOLAN BUŁGARIA
Okres: 22-24 WRZESIEŃ 1989
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
DENS AXIS FRACTURES

22. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXVIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO.
Miejsce: SZCZECIN
Okres: 20-22 WRZESIEŃ 1990
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
ANALIZA WYNIKÓW OPERACJI PRZESZCZEPÓW NERWÓW MIĘŚNIOWO-SKÓRNYCH NA NERW POSRODKOWY WYKONANYCH U TETRAPLEGIKÓW

23. Nazwa konferencji / zjazdu:
I SYMPOZJUM REHABILITACJI RĘKI.
INSTYTUT REHABILITACJI AWF KRAKÓW, SEKCJA TERAPEUTÓW RĘKI POLSKIEGOTOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
Miejsce: KRAKÓW
Okres: 18-20 PAŹDZIERNIK 1990
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
POPRAWA PROSTEJ FUNKCJI RĘKI U TETRAPLEGIKÓW PO WYKONANYM PRZESZCZEPIE NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNYCH NA NERW POSRODKOWY

24. Nazwa konferencji / zjazdu:
REHABILITACJA CHORYCH Z USZKODZENIAMI WIELONARZĄDOWYMI. SESJA NAUKOWA PAN WYDZIAŁU VI - NAUK MEDYCZNYCH KOMITETU REHABILITACJI I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ.
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 8-9 LISTOPAD 1990
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
USZKODZENIA TOWARZYSZĄCE URAZOM KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO I ICH WPŁYW NA PRZEBIEG KOMPLEKSOWEGO LECZENIA.
Forma wystąpienia: autor wygłaszanego komunikatu

25. Nazwa konferencji / zjazdu:
REHABILITACJA CHORYCH Z USZKODZENIAMI WIELONARZĄDOWYMI. SESJA NAUKOWA PAN WYDZIAŁU VI - NAUK MEDYCZNYCH KOMITETU REHABILITACJI I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ.
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 8-9 LISTOPAD 1990
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, KULIKOWSKI JACEK
Tytuł wystąpienia:
WPŁYW USZKODZEŃ TOWARZYSZĄCYCH NA PRZEBIEG REHABILITACJI CHORYCH Z URAZEM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

26. Nazwa konferencji / zjazdu:
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIOMECHANIKA'91.
INSTYTUT MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Miejsce: ZAKOPANE
Okres: 24-26 KWIECIEŃ 1991
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
ZASTOSOWANIE WSZCZEPÓW Z CERAMIKI KORUNDOWEJ W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

27. Nazwa konferencji / zjazdu:
VEREINIGUNG NORDWESTDEUTSCHER ORTHOPŽDEN E.V. 40. JAHRESTAGUNG IN KÖLN
Miejsce: KOLONIA (KÖLN) NIEMCY
Okres: 14-16 CZERWIEC. 1991
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
OPERATIONSMETHODEN UND BEHANDLUNGSERGEBNISSE BEI DER SPONDYLOLISTHESIS.

28. Nazwa konferencji / zjazdu:
V ZJEZD TRAVMATOLOGOB-ORTOPEDOV BIELORUSSKOJ SSR
Miejsce: GRODNO /Białoruś/
Okres: 26-28 WRZESIEŃ 1991
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
STABILIZACIJA SLAMANNOWO ZUBOWIDNOWO OTROSTKA WTAROWO SZRJNOWO POZWONKA KOMPRIESSJRUJUSZCZIM WINTOM
Forma wystąpienia: współautor referatu

29. Nazwa konferencji / zjazdu:
V ZJEZD TRAVMATOLOGOB-ORTOPEDOV BIELORUSSKOJ SSR
Miejsce: GRODNO /Białoruś/
Okres: 26-28 WRZESIEŃ 1991
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, KRZYZOSIAK LESZEK
Tytuł wystąpienia:
LECZENIJE SZEJNYCH SINDROMOW, OBUCLOWLJENNYCH DJEGJENJERATIWNYMI IZMJENJENIJAMI POZWONOCZNIKA, MJETODOM DJEKOMPRJESSII NJERWNYCH ELJEMJENTOW I POZWONOCZNYCH ARTERIJ.

30. Nazwa konferencji / zjazdu:
I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: WARSZAWA
Okres: 20-23 WRZESIEŃ 1992
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, KULIKOWSKI J., KRZYŻOSIAK L.
Tytuł wystąpienia:
ZNACZENIE STABILIZACJI OPERACYJNEJ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA CZASU I WYNIKÓW FUNKCJONALNYCH LECZENIA.

31. Nazwa konferencji / zjazdu:
I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: WARSZAWA
Okres: 20-23 WRZESIEŃ 1992
Autor:
KULIKOWSKI JACEK, WOŹNIAK ELZBIETA, KRASUSKI MAREK,
Tytuł wystąpienia:
ODLEGŁE WYNIKI USZTYWNIENIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO.

32. Nazwa konferencji / zjazdu:
IX SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Miejsce: ŁAGÓW LUBUSKI
Okres: WRZESIEŃ 1993
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
WSTĘPNA DIAGNOSTYKA URAZÓW KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM - NAJCZĘSTSZE BŁĘDY DIAGNOSTYCZNE.
Forma wystąpienia: autor wygłaszanego komunikatu

33. Nazwa konferencji / zjazdu:
IX SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Miejsce: ŁAGÓW LUBUSKI
Okres: WRZESIEŃ 1993
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
WCZESNA DIAGNOSTYKA KLINICZNA URAZÓW KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

34. Nazwa konferencji / zjazdu:
TEORIA I PRAKTYKA W POSTĘPOWANIU REHABILITACYJNYM.
SESJA NAUKOWA KOMITETU REHABILITACJI I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 21-22 październik 1993
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
TEORIA A PRAKTYKA W REHABILITACJI OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

35. Nazwa konferencji / zjazdu:
TEORIA I PRAKTYKA W POSTĘPOWANIU REHABILITACYJNYM.
SESJA NAUKOWA KOMITETU REHABILITACJI I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 21-22 październik 1993
Autor:
KRASUSKI MAREK KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
BŁĘDY W DIAGNOSTYCE I WCZESNYM POSTĘPOWANIU Z CHORYM PO URAZIE KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

36. Nazwa konferencji / zjazdu:
III SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: BYDGOSZCZ
Okres: PAŹDZIERNIK 1993
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, KULIKOWSKI JACEK
Tytuł wystąpienia:
MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA CZYNNOŚCI PORAŻONEJ RĘKI CHOREGO PO URAZIE SZYJNEGO ODCINKA RDZENIA KRĘGOWEO

37. Nazwa konferencji / zjazdu:
INTERNATIONAL CONGRESS OF PARAPLEGIA SOCIETY
Miejsce: GENT BELGIA
Okres: 25-28. maj 1993
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
THE CAUSES AND SEQUELAE OF THORACIC SPINE INJURIES

38. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: RZESZÓW
Okres: KWIECIEŃ 1994
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
PATOMECHANIKA URAZÓW KRĘGOSŁUPA U MŁODZIEŻY
Forma wystąpienia: autor wygłaszanego komunikatu

39. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: RZESZÓW
Okres: KWIECIEŃ 1994
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
WYNIKI LECZENIA URAZOWYCH USZKODDZEŃ KRĘGOSŁUPA U MŁODZIEŻY

40. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: WROCŁAW
Okres: 15-17 WRZESIEŃ 1994
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, KRZYŻOSIAK LESZEK
Tytuł wystąpienia:
OCENA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I OPERACYJNEGO ZŁAMAŃ ZĘBA KRĘGU OBROTOWEGO

41. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: WROCŁAW
Okres: 15-17 WRZESIEŃ 1994
Autor:
KIWERSKI JEZRY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
WYNIKI LECZENIA URAZÓW KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ODBARCZENIEM I USZTYWNIENIEM Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO

42. Nazwa konferencji / zjazdu:
XII SZKOŁA BIOMECHANIKI
Miejsce: SZKLARSKA PORĘBA
Okres: PAŹDZIERNIK 1994
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ZASTOSOWANIE KLINICZNE POROWATYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

43. Nazwa konferencji / zjazdu:
JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 45-LECIA STOCER
Miejsce: KONSTANCIN
Okres: 30. CZERWIEC 1994
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU LECZENIA URAZÓW KRĘGOSŁUPA W STOCER

44. Nazwa konferencji / zjazdu:
X SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII P.T.O. I TR.
Miejsce: WAPLEWO K/ OLSZTYNA
Okres: 12-13 MAJ 1995
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
OPERACYJNA STABILIZACJA ZŁAMAŃ ZĘBA KRĘGU OBROTOWEGO ŚRUBĄ DOCISKOWĄ

45. Nazwa konferencji / zjazdu:
X SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII P.T.O. I TR.
Miejsce: WAPLEWO K/ OLSZTYNA
Okres: 12-13 MAJ 1995
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ZASTOSOWANIE WSZCZEPÓW Z CERAMIKI KORUNDOWEJ W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

46. Nazwa konferencji / zjazdu:
I KAMIENNOGÓRSKIE SPOTKANIE REUMOORTOPEDYCZNE
SYMPOZJUM SEKCJI REUMOORTOPEDII P.T.R.
Miejsce: KARPACZ
Okres: 25-26 MAJ 1995
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
OPERACYJNE LECZENIE W NIESTABILNOŚCI POŁĄCZENIA C1-C2 POWSTAŁEJ W PRZEBIEGU RZS

47. Nazwa konferencji / zjazdu:
I KAMIENNOGÓRSKIE SPOTKANIE REUMOORTOPEDYCZNE
SYMPOZJUM SEKCJI REUMOORTOPEDII P.T.R.
Miejsce: KARPACZ
Okres: 25-26 MAJ 1995
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ODBARCZENIE ELEMENTÓW NERWOWYCH I NACZYNIOWYCH Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO U CHORYCH ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO.

48. Nazwa konferencji / zjazdu:
II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 18-20 MAJ 1995
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
PATOMECHANIKA ZESPOŁU SZYJNO-BARKOWEGO W PRZEBIEGU ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM.

49. Nazwa konferencji / zjazdu:
II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: POZNAŃ
Okres: 18-20 MAJ 1995
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
WYNIKI LECZENIA ZESPOŁU SZYJNO-RAMIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM ODBARCZENIA Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO

50. Nazwa konferencji / zjazdu:
8TH CONGRESS OF THE EUROPEAN RHEUMATOID ARTHRITIS SURGICAL SOCIETY
Miejsce: AMSTERDAM, HOLANDIA
Okres: 20-23 CZERWIEC 1995
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ANTERIOR OPERATIONS IN CERVICARTHROSIS AND VERTEBRAL ARTERY
COMPRESSION

51. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 19-21 WRZESIEŃ 1996
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, WOŹNIAK ELŻBIETA,
KIWERSKA-JAGODZIŃSKA KATARZYNA
Tytuł wystąpienia:
USZKODZENIA WIELOMIEJSCOWE TOWARZYSZĄCE URAZOM KRĘGOSŁUPA W
ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM.,

52. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 19-21 WRZESIEŃ 1996
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, BRONARSKI JANUSZ, KRZYŻOSIAK
LESZEK
Tytuł wystąpienia:
USZKODZENIA WIELOMIEJSCOWE TOWARZYSZĄCE URAZOM KRĘGOSŁUPA
SZYJNEGO.

53. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 19-21 WRZESIEŃ 1996
Autor:
KRASUSKI MAREK, KIWERSKI JERZY, JAGODZIŃSKI KRZYSZTOF,
KRZYŻOSIAK LESZEK
Tytuł wystąpienia:
WSTĘPNA DIAGNOSTYKA URAZÓW KRĘGOSŁUPA - NAJCZĘSTRZE BŁĘDY I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE.

54. Nazwa konferencji / zjazdu:
XXXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I
TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: LUBLIN
Okres: 19-21 WRZESIEŃ 1996
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK, JAGODZIŃSKI KRZYSZTOF
Tytuł wystąpienia:
PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA WSZCZEPÓW Z CERAMIKI KORUNDOWEJ W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA. (praca wyróżniona)

55. Nazwa konferencji / zjazdu:
III SEMINARIUM NAUKOWE MECHANIKA W MEDYCYNIE
Miejsce: RZESZÓW
Okres: 27-28 WRZESIEŃ 1996
Autor:
KRASUSKI MAREK KIWERSKI JERZY
Tytuł wystąpienia:
WSTĘPNA OCENA PRZYDATNOŚCI ZESTAWU KLUGERA W LECZENIU URAZOWYCH USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA.

56. Nazwa konferencji / zjazdu:
VI SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: LÓDŹ
Okres: 13-15.11.1997
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
POSTĘPOWANIE ORTOPEDYCZNO-USPRAWNIAJĄCE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z PACJENTAMI ZE ZŁAMANIEM KOŚCI RAMIENNEJ W ODCINKU BLIŻSZYM

57. Nazwa konferencji / zjazdu:
III CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY
Miejsce: BARCELONA
Okres: 24-27.04.1997
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ANTERIOR INTERBODY FUSION IN CERVICAL SPINE TRAUMA

58. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: ZAKOPANE
Okres: 6-7.06.1997
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
USZKODZENIA WIELOMIEJSCOWE TOWARZYSZĄCE URAZOM KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM

59. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: ZAKOPANE
Okres: 6-7.06.1997
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ZATOR PŁUC JAKO JEDNA Z PRZYCZYN ZGONÓW CHORYCH PO URAZIE KRĘGOSŁUPA

60. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: ZAKOPANE
Okres: 6-7.06.1997
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
WSTĘPNA OCENA PRZYDATNOŚCI ZESTAWU KLUGERA W LECZENIU URAZOWYCH USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA

61. Nazwa konferencji / zjazdu:
III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: USTROŃ/CIESZYN
Okres: 17-19.09.98
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
LECZENIE USPRAWNIJĄCE PO URAZIE KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM

62. Nazwa konferencji / zjazdu:
III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: USTROŃ/CIESZYN
Okres: 17-19.09.98
Autor:
ANDRYCHOWSKA ALICJA, KRASUSKI MAREK, MIKUŁA WOJCIECH
Tytuł wystąpienia:
WCZESNE WYNIKI FUNKCJONALNE UZYSKANE U CHORYCH Z KOKSARTROZĄ PO ENDOPROTEZOPLASTYCE

63. Nazwa konferencji / zjazdu:
MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE
Miejsce: SEVILLA
Okres: 16-19 wrzesień 1999
Autor:
PONIATOWSKA R., KRAWCZYK R., BOGUSŁAWSKA R., KWIATKOWSKA B.,
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
MRI STUDY OF CERVICAL SPINE OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

64. Nazwa konferencji / zjazdu:
SPOTKANIE JUBILEUSZOWE I POSIEDZENIA NUKOWE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI I POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: KONSTANCIN
Okres: 19 czerwiec 1999
Autor:
KRASUSKI MAREK, GARWACKA-JODZIS IWONA, CHYDZIŃSKI WOJCIECH, BALIK ZENON
Tytuł wystąpienia:
NOWOCZESNE METODY LECZENIA I REHABILITACJI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

65. Nazwa konferencji / zjazdu:
THE 21 TRIENNIAL WORLD CONGRESS SICOT 99 SYDNEY
Miejsce: SYDNEY AUSTRALIA
Okres: 18-23 kwiecień 1999
Autor:
KIWERSKI JERZY, KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
NEUROLOGICAL RECOVERY IN PATIENTS WITH TRAUMATIC TETRAPLEGIA

66. Nazwa konferencji / zjazdu:
WSPÓŁCZESNE ASPEKTY REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO
Miejsce: BIAŁYSTOK
Okres: 21-22 październik 1999
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
ROLA HEPARYN DROBNOCZĄSTECZKOWYCH W PROFILAKTYCE PRZECIWZATOROWEJ, W REHABILITACJI CHORYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DZIECI

67. Nazwa konferencji / zjazdu:
XII SYMPOZJUM NAUKOWE SEKCJI SPONDYLOORTOPEDII POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO
Miejsce: NAŁĘCZÓW
Okres: 11-12 czerwca 1999
Autor:
KRASUSKI MAREK
Tytuł wystąpienia:
PROBLEMY LECZENIA NIESTABILNOŚCI KRĘGOSŁUPA ORAZ POŁĄCZENIA POTYLICZNO KRĘGOWEGO W REUMATOIDALNYM ZAPALENU STAWÓW

68. Nazwa konferencji / zjazdu:
VIII SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
Miejsce: GDAŃSK
Okres: 29-30 września 2000
Autor:
IWONA GARWACKA-JODZIS, MAREK KRASUSKI, ANNA DUBIELIS
Tytuł wystąpienia:
WSPÓŁISTNIENIE OSTEOPOROZY Z INNYMI SCHORZENIAMI NARZĄDU RUCHU

69. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Bydgoszcz
Okres: 29 sierpień -1 wrzesień 2001
Autor:
Jerzy Kiwerski, MAREK KRASUSKI, Michał Dziewulski, Izabela Barcińska
Tytuł wystąpienia:
Czynność ręki chorego z tetraplegią pourazową.

70. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Bydgoszcz
Okres: 29 sierpień -1 wrzesień 2001
Autor:
MAREK KRASUSKI, Jerzy Kiwerski
Tytuł wystąpienia:
Rola alloplastyki sprężynowej wg Grucy-Weissa w leczeniu urazowych uszkodzeń kręgosłupa.

71. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Bydgoszcz
Okres: 29 sierpień -1 wrzesień 2001
Autor:
MAREK KRASUSKI, Iwona Garwacka-Jodzis, Anna Dubielis, Izabella Nyka, Jerzy Kiwerski
Tytuł wystąpienia:
Analiza wyników leczenia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

72. Nazwa konferencji / zjazdu:
IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
"Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa
Miejsce: Wrocław
Okres: 18-19 październik 2002
Autor:
MAREK KRASUSKI, Waldemar Szymanik, Anna Dubielis, Katarzyna Lorenz-Nejno, Izabella Nyka
Tytuł wystąpienia:
Zespoły przeciążeniowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa u osób operowanych z powodu skoliozy metodą Harringtona.

73. Nazwa konferencji / zjazdu:
X Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
"Aspekty Rehabilitacji w Leczeniu Schorzeń i Urazów Kręgosłupa w Odcinku Szyjnym. Problemy rehabilitacji osób w chorobie niedokrwiennej serca."
Miejsce: Warszawa
Okres: 5-7 czerwca 2003
Autor:
MAREK KRASUSKI, Anna Marcinkowska, Jerzy Kiwerski
Tytuł wystąpienia:
Przewlekły zespół bólów karku. Możliwości kinezyterapii metodą DBC. Wyniki leczenia.

74. Nazwa konferencji / zjazdu:
X Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
"Aspekty Rehabilitacji w Leczeniu Schorzeń i Urazów Kręgosłupa w Odcinku Szyjnym. Problemy rehabilitacji osób w chorobie niedokrwiennej serca."
Miejsce: Warszawa
Okres: 5-7 czerwca 2003
Autor:
Piotr Tederko, MAREK KRASUSKI, Anna Marcinkowska
Tytuł wystąpienia:
Ocena zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa przy użyciu systemu DBC.

75. Nazwa konferencji / zjazdu:
V Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Rzeszów
Okres: 1-4 wrzesień 2004
Autor:
Piotr Tederko, MAREK KRASUSKI, Jerzy Kiwerski, Izabela Barcińska
Tytuł wystąpienia:
Diagnostyka w oddziale rehabilitacji u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.

76. Nazwa konferencji / zjazdu:
V Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Rzeszów
Okres: 1-4 wrzesień 2004
Autor:
Piotr Tederko, MAREK KRASUSKI, Izabela Barcińska
Tytuł wystąpienia:
Ocena poradnictwa internetowego w programie edukacyjnym Oddziału warszawskiego P.T.Reh. Pt" Ruch na rzecz zdrowych pleców".

77. Nazwa konferencji / zjazdu:
Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Falenty k/Warszawy
Okres: 21 styczeń 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
DBC jako przykład kompleksowego sytemu rehabilitacyjnego zgodnego z EBM.

78. Nazwa konferencji / zjazdu:
Jubileuszowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Miejsce: Falenty k/Warszawy
Okres: 21 styczeń 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - jego powstanie i działanie na rzecz Polskiej Szkoły Rehabilitacji.

79. Nazwa konferencji / zjazdu:
II Ogólnopolska Konferencja "Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce,
Miejsce: Pabianice 21 01 2005.
Autor:
MAREK KRASUSKI, Piotr Tederko:
Tytuł wystąpienia:
Znaczenie krioterapii we współczesnej rehabilitacji.

80. Nazwa konferencji / zjazdu:
II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Współczesne możliwości leczenia uzdrowiskowego"
Miejsce: Krynica Górska
Okres: 11 -13 marzec 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI, Jerzy Kiwerski
Tytuł wystąpienia:
Współczesne możliwości uzdrowiskowego leczenia skutków obrażeń kręgosłupa.

81. Nazwa konferencji / zjazdu:
Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Warszawa, 14.05.2005
Autor:
Piotr Tederko, MAREK KRASUSKI, Jerzy Kiwerski, Izabela Barcińska.
Tytuł wystąpienia:
Problemy diagnostyczne u chorych z rozpoznaniem urazu rdzenia kręgowego kierowanych na rehabilitację. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Warszawa, 14.05.2005

MAREK KRASUSKI, Piotr Tederko, Jerzy Kiwerski.
Wybrane aspekty poprawy funkcjonalnej we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego.
Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii,
Warszawa, 14.05.2005

MAREK KRASUSKI, Piotr Tederko, Jerzy Kiwerski.
Algorytm postępowania w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii,
Warszawa, 14.05.2005.

82. Nazwa konferencji / zjazdu:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat KRIOTERAPIA. Siedlce 10.06.2005
Autor:
MAREK KRASUSKI, Piotr Tederko:
Tytuł wystąpienia:
Aktualny przegląd doniesień literatury naukowej w zakresie stosowania krioterapii.
Siedlce 10.06.2005 (wykład wygłoszony na zaproszenie komitetu Organizacyjnego)

83. Nazwa konferencji / zjazdu:
II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM REHABILITACJI W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
Miejsce: Toruń
Okres: 5-6 września 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym i lędźwiowym.

84. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTA REHABILITACJI
"Rehabilitacja w protezoplastyce stawów. Rehabilitacja w kręgozmykach".
Miejsce: Kazimierz Dolny
Okres: 8-10 września 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Możliwości kinezyterapii metodą DBC w zysk. Przykład kazuistyczny. Obserwacja wstępna.

85. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTA REHABILITACJI
"Rehabilitacja w protezoplastyce stawów. Rehabilitacja w kręgozmykach".
Miejsce: Kazimierz Dolny
Okres: 8-10 września 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Kompleksowe leczenie chorych z objawami kręgozmyku.

86. Nazwa konferencji / zjazdu:
XI SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTA REHABILITACJI
Miejsce: Kazimierz Dolny
Okres: 8-9 września 2005
Autor:
Jerzy Kiwerski, MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Rehabilitacja pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

87. Nazwa konferencji / zjazdu:
III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu.
Miejsce: Warszawa
Okres: 9-10 grudnia 2005
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - historia i współdziałanie na rzecz rozwoju Polskiej Szkoły Rehabilitacji.

88. Nazwa konferencji / zjazdu:
4th Congress Balic Spinal Cord Society
Miejsce: Wilno /Litwa/
Okres: 24-25 luty 2006
Autor:
Tederko Piotr MAREK KRASUSKI Kiwerski Jerzy
Tytuł wystąpienia:
Omovertebral bone. Case of spinal malformation.

89. Nazwa konferencji / zjazdu:
4th Congress Balic Spinal Cord Society
Miejsce: Wilno /Litwa/
Okres: 24-25 luty 2006
Autor:
Tederko Piotr MAREK KRASUSKI Kiwerski Jerzy
Tytuł wystąpienia:
Hand function improvement after a nerve transposition surgery in a patient with tetraplegics.

90. Nazwa konferencji / zjazdu:
4th Congress Balic Spinal Cord Society
Miejsce: Wilno /Litwa/
Okres: 24-25 luty 2006
Autor:
Tederko Piotr , Limanowska Halina, MAREK KRASUSKI Kiwerski Jerzy
Tytuł wystąpienia:
Adaptation to wheelchair in spinal cord injury patients.

91. Nazwa konferencji / zjazdu:
15th European of Physical and Rehabilitation Medicine
Miejsce: Madryt /Hiszpania/
Okres: 20-21 maj 2006
Autor:
Kiwerski Jerzy, MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Initial phase of spinal cord injury rehabilitation Does trauma etiollogy influence outcome.

92. Nazwa konferencji / zjazdu:
15th European of Physical and Rehabilitation Medicine
Miejsce: Madryt /Hiszpania/
Okres: 20-21 maj 2006
Autor:
Piotr Tederko, Kiwerski Jerzy, MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Initial phase of spinal cord injury patients.

93. Nazwa konferencji / zjazdu:
15th European of Physical and Rehabilitation Medicine
Miejsce: Madryt /Hiszpania/
Okres: 20-21 maj 2006
Autor:
Piotr Tederko, Limanowska Halina, Kiwerski Jerzy, MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Adaptation to sitting position in spinal cord injury patients.

94. Nazwa konferencji / zjazdu:
I Zjazd Rehabilitantów W.P.
Miejsce: Krynica Zdrój
Okres: 10-11 marzec 2006
Autor:
MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Wykorzystanie systemu DBC w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

95. Nazwa konferencji / zjazdu:
Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Warszawa, 18.03.2006
Okres:18.03.2006
Autor:
Piotr Tederko, MAREK KRASUSKI.
Tytuł wystąpienia:
Wykorzystanie stabilizatora miednicy i kończyn dolnych w pomiarze ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym.

Piotr Tederko, Marek Krasuski, Grzegorz Papis, Halina Limanowska, Jerzy Kiwerski.
Trudności w adaptacji do wózka siedzącego osób po urazie rdzenia kręgowego.

Grzegorz Papis, Marek Krasuski, Piotr Tederko.:
Rola aktywnej rehabilitacji w kompleksowej terapii osób po urazie rdzenia kręgowego. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Warszawa, 18.03.2006

96. Nazwa konferencji / zjazdu:
15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Madrid, 16-20 May, 2006
okres: 16-20 maj. 2006
Autor:
Piotr Tederko, Jerzy Kiwerski, Marek Krasuski.
Tytuł wykładu:
Initial phase of spinal cord injury rehabilitation. Does trauma etiology influences outcome?
Autor:
Piotr Tederko, Halina Limanowska, Marek Krasuski, Jerzy Kiwerski.
Adaptation to sitting position in spinal cord injury patients.

97. Nazwa konferencji / zjazdu:
IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa". Warszawa 23-25 czerwca 2006.
Autor:
Piotr Tederko, Jerzy Kiwerski, Ramnik Singh.
Tytuł wystąpienia:
Amerykańskie koncepcje postępowania w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. (wykład wygłoszony na zaproszenie komitetu Organizacyjnego)

Marek Krasuski, Izabella Nyka, Piotr Tederko, Anna Marcinkowska.
Wyniki stosowania metody DBC w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. (wykład wygłoszony na zaproszenie komitetu Organizacyjnego)

98. Nazwa konferencji / zjazdu:
Conference "Comprehensive Rehabilitation and 4th Congress of the Baltic Spinal Cord Society. Vilnius 7-9 September 2006.
Autor:
Piotr Tederko, Marek Krasuski, Paweł Maciejasz.
Tytuł wystąpienia:
Immobilizer of pelvis anad lower limbs in measurement of active thoracic and lumbar range of motion. A preliminary report.

Piotr Tederko, Marek Krasuski, Jerzy Kiwerski
Omovertebral bone. Case of spinal malformation.

Piotr Tederko, Marek Krasuski, Jerzy Kiwerski.
Hand function improvement after a nerve transposition surgery in a patient with tetraplegia. A case report with 29 years observation. .

Piotr Tederko, Halina Limanowska, Marek Krasuski, Jerzy Kiwerski.
Adaptation to wheelchair in spinal cord injury patients.

99. Nazwa konferencji / zjazdu:
XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych. Kraków 22-24.09.2006.
Autor:
Piotr Tederko, Marek Krasuski, Paweł Maciejasz.
Tytuł wystąpienia:
Trudności w pomiarze ruchomości czynnej w piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Piotr Tederko, Marek Krasuski, Ramnik Singh, Jerzy Kiwerski.
Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa - porównanie z amerykańskimi wytycznymi leczenia bólów krzyża.

100. Nazwa konferencji / zjazdu:
III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu
Miejsce: Warszawa
Okres: 9-10 grudzień 2006
Autor:
Kiwerski Jerzy, MAREK KRASUSKI
Tytuł wystąpienia:
Współczesne leczenie rehabilitacyjne zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu.101. Paweł Maciejasz, Piotr Tedreko, Marek Krasuski: Prototypowe stanowisk do pomiaru ruchomości piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. II Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych". Warszawa 02-03-2007.

102. Piotr Tederko, Marek Krasuski, J. Kiwerski. Multiaspect rehabilitation of patient with low back pain. Tallinn Health College International Week, Tallinn, 14-18.05.2007

103. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Reliability of clinical measurements of spasticity in individuals with spinal cord injury in cervical region. 4th World Congress of ISPRM. June 10-14,2007, COEX, Seoul, Korea.

104. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Kiwerski. Unusual presentation of Sprengel disease - a case report. 4th World Congress of ISPRM. June 10-14,2007, COEX, Seoul, Korea.

105. P. Tederko, Marek Krasuski, P. Maciejasz, J. Kiwerski. Pelvic restrainment in thoracic and lumbal spinal range of motion measurements. Part 1: presentation of a prototypic stabilizer of pelvis and lower limbs for measurement puropses. 4th World Congress of ISPRM. June 10-14,2007, COEX, Seoul, Korea.

106. P. Tederko, Marek Krasuski, P. Maciejasz, J. Kiwerski. Pelvic restrainment in thoracic and lumbal spinal range of motion measurements. Part 2: repeatability of measurements and reproductibility of a neutral position. 4th World Congress of ISPRM. June 10-14,2007, COEX, Seoul, Korea.

107. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Kiwerski. Przewlekłe zespoły bólowe po urazie typu "strzelenia z bicza" - problem terapeutyczny i społeczny. VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 (wykład wygłoszony na zaproszenie komitetu Organizacyjnego)

108. Marek Krasuski Obrady Okrągłego Stołu (na zaproszenie organizatorów) VII Konferencja Instytutu McKenziego Polska, Tarnowskie Góry, 25.08.2007r.

109. Marek Krasuski Obrady Okrągłego Stołu (na zaproszenie organizatorów) VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny" Warszawa, 14-15 grudzień, 2007r.

110. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Wiarygodnośc klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. VI Międzynarodowy Kongres PTReh, Łódź, 27-29 września 2007

111. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Kiwerski, Ocena układu moczowego u osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi. Część 1: diagnostyka dolnych dróg moczowych. VI Międzynarodowy Kongres PTReh, Łódź, 27-29 września 2007

112. P. Tederko, Marek Krasuski, J. Kiwerski, Ocena układu moczowego u osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi. Część 2: diagnostyka górnych dróg moczowych. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 27-29 września 2007

113. P. Tederko, Marek Krasuski. Współczesne metody usprawniania osób po urazie rdzenia kręgowego z konsekwencjami neurologicznymi. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTReh, Konstancin 09.11.2007r

114. Marek Krasuski: "Współczesne poglądy w leczeniu usprawniającym osób po urazie rdzenia kręgowego". (wykład wygłoszony na zaproszenie komitetu Organizacyjnego) Konferencja Naukowo Szkoleniowa PTReh, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: "Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna", Poznań 17-18 kwietnia 2008r

115. P. Tederko, Marek Krasuski. Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej. XIII Międzynarodowe Sympozjum PTReh, Ryn 04-07.09.2008

116. Marek Krasuski Obrady Okrągłego Stołu, VIII Konferencja Instytutu McKenziiego Polska, Jadwisin k. Warszawy 25.08.2008r.

117. P. Tederko, Marek Krasuski. Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. XIII Międzynarodowe Sympozjum PTReh, Ryn 04-07.09.2008

118. P. Tederko, Marek Krasuski. Respiratory function parameters in persons after cervical spinal cord injury without clinical symptoms of respiratory insufficiency. 7th Mediteranean Congress of PRM, Portorož, 18-21.08.2008

119. Marek Krasuski, P. Tederko, J. Kiwerski, I. Nyka. Peripheral nerve reansposition for upper limb function improvement in tetraplegia - report of a case with 30-year follow-up. 7th Mediteranean Congress of PRM, Portorož, 18-21.08.2008

120. Tederko P. Marek Krasuski: Zaburzenia oddechowe u osób po urazie rdzenia w odcinku szyjnym. Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTReh, Konstancin, 15.11.2008

121. Tederko P. Marek Krasuski: Perspektywy leczenia urazów rdzenia kręgowego. Wybrane zagadnienia. Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTReh, Konstancin, 15.11.2008

122. Tederko P. Marek Krasuski, Nyka I. Pacjent po terapii naprawczej rdzenia kręgowego - nowe wyzwanie w rehabilitacji. VIII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Nowe Kierunki i Metody Diagnostyki i Leczenia Schorzeń i Obrażeń narządu Ruchu, Warszawa 21-23.11.2008 (wykład na zaproszenie Komitetu Naukowego)

123. Krasuski M.: Perspektywy rozwoju Polskiego modelu rehabilitacji. I Sympozjum Perspektywy Rehabilitacji. CKiR, Konstancin, grudzień, 2008. (wykład na zaproszenie Komitetu Naukowego)

124.
I Kongres Instytutu McKenziego Polska
26-28.05. 2011 Warsawa
Porównanie oceny diagnostycznej i kwalifikacyjnej chorych badanych wg protokołu McKenziego z grupą osób badanych klasycznie. Doniesienie wstępne
Izabela Nyka, Marek Krasuski, Piotr Tederko
Wczesne wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego i usprawniającego chorych z objawami dyskopatii w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem metody McKenziego w okresie pooperacyjnym. Doniesienie wstępne
Marek Krasuski, Izabela Nyka, Piotr Tederko


125.
7 Mediterranean Congress of Physican and Rehabilitation Medicine
Portoroż, Slovenia
18-21.09. 2008
Tederko P. , Krasuski M.
1. Respiratory Function Parameters in Persons After Cervical Spinal Cord Injury Without Clinical Symptoms of Respiratory Insufficiensy
Krasuski M., Tederko P., Kiwerski J., Nyka I.
2. Peripheral Nerve Transposition for Upper Limb Function Improvement in Tetraplegia - Report of Case With 30 Years Follow - Up.

126.
XVII Congress of the European Society of Physical Medicine and Rehabilitation ESPRM
Venezia, Włochy
23-27 05. 2010

126.
6th World Congress International Society of Phisical & Rehabilitation Medicine ISPRM
12-16. 06. 2011
SAN JUAN, PUERTO RICO
1. Stabilometric apprisal - analysis of repeatability
Tederko P., Krasusk. M.
2. Romberg index in stabilometric evaluation
Tederko P., Krasuski M.

127.
9th World Congress International Society of Phisical & Rehabilitation Medicine ISPRM
19-23. 06. 2015
Maritim Hotel Berlin, Stauffenbergstraße 26; 10785 Berlin, Germany
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego