Spis publikacji - Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spis publikacji

Artykuły, opinie
Publikacje
Spis publikacji autorstwa, lub współautorstwa
dr n. med. Marka Krasuskiego.

1. Kiwerski J., Fibiger E., Chrostowska T., Krasuski M.: Odległe wyniki leczenia urazów dolnego odcinka kręgosłupa. Pol.Tyg.Lek., 1980, 24, 35(47), 1813-1815.
2. Kiwerski J., Krasuski M.: Częstość uszkodzeń kręgosłupa w różnych porach roku., Chir.Narządów Ruchu Ortop. Pol. 1983, 48(5-6), 417-421.
3. Kiwerski J., Krasuski M., Chrostowska T.: Przyczyny i skutki urazu dolnego odcinka kręgosłupa. Materiały XXIII Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Ortop. i Traum., 5-6.X.1980 Wrocław., 1983, PZWL, Warszawa, 154-156.
4. Krasuski M., Kiwerski J.: Przypadek szpiczaka mnogiego przebiegający ze złamaniem patologicznym kręgosłupa szyjnego na poziomie C2., Chir. Narz. Ruchu Ortopedia Pol. 1984, 49 (3), 209-212.
5. Krasuski M., Kiwerski J.: Złamanie wyprostne kręgosłupa lędźwiowego u pacjenta z chorobą Bechterewa. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1984, 49(2), 121-123.
6. Kiwerski J., Krasuski M.: Urazowe przemieszczenie fragmentów krążka międzykręgowego do kanału kręgowego w odcinku szyjnym., Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1984, 49(6), 517-521.
7. Krasuski M., Kiwerski J.: Plastyczność ośrodkowego układu nerwowego w świetle badań potencjałów wywołanych u chorych z uszkodzeniem rdzenia w odcinku szyjnym. W: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Materiały z Sesji Naukowej PAN, Poznań, 7-8.11.1983, PZWL, Warszawa 1985, 20-24.
8. Kiwerski J., Krasuski M.: Wyniki kompleksowego leczenia chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. W: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Materiały z Sesji naukowej PAN, Poznań,7-8.11.1983, PZWL, Warszawa, 1985, 150-153.
9. Kiwerski J., Krasuski M.: Ciasnota kanału kręgowego w obserwacjach operacyjnych u chorych z dyskopatią. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 1986, 51(2), 113-116.
10. Krasuski M., Kiwerski J.: Traumatische dislokation der Zwichenwierbel-Scheibesplittern In der Wirbelkanal des Halsteils. Congress Communis Societatis Orthopaedicae et Traumatologicae Hungaricae, Budapest, 1986, 321.
11. Kiwerski J., Krasuski M.: Metody i wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyku lędźwiowego. Materiały IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii P.T.O. i Tr. Lądek-Zdrój, 1986, 265-271.
12. Szurek A., Dudek J., Krasuski M.: Metoda leczenia złamań kości długich wg Sarmiento w aspekcie wczesnej rehabilitacji. W: Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. (red.: Hulek A.), PZWL, Warszawa, 1986, 56-59.
13. Stelmasiak T., Kiwerski J., Krasuski M.: Leczenie usprawniające chorych z częściowym uszkodzeniem rdzenia w odcinku szyjnym. W: Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. (red.: Hulek A.), PZWL, Warszawa, 1986, 141-144.
14. Krasuski M., Kiwerski J., Kulikowski J.: Odległe wyniki leczenia złamań kręgosłupa metodą alloplastyki sprężynowej. Odległe wyniki i późne powikłania oraz losy osób po ciężkich urazach kręgosłupa. Materiały Naukowe V Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii P.T.O.i Tr., Lublin, 12-13.11.1987, 105-112.
15. Kiwerski J., Krasuski M., Michalski P.: Odległe wyniki leczenia urazów kręgosłupa szyjnego usztywnieniem z dostępu przedniego. Odległe wyniki i późne powikłania oraz losy osób po ciężkich urazach kręgosłupa. Materiały naukowe V Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii P.T.O. i Tr., Lublin, 12-13.11.1987, 174-180.
16. Kiwerski J., Krasuski M.: Sprawozdanie z udziału w obradach Kongresu Węgierskich Towarzystw Ortopedycznego i Traumatologicznego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 1987, 52, 2, 166-167.
17. Kiwerski J., Krasuski M.: Leczenie zespołu szyjno-ramienno- głowowego odbarczeniem elementów nerwowych i tętnic kręgowych. Reumatologia, 1988, T. XXVI, 4, 325-330.
18. Krasuski M., Kiwerski J.: Sprawozdanie z Kongresu "East and West Combined Orthopaedic Meeting" Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1989, 54, 4, 358-361.
19. Kiwerski J., Krasuski M, Woźniak E.: Następstwa urazów kręgosłupa piersiowego z uszkodzeniem rdzenia u osób znajdujących się pod działaniem alkoholu. Pol. Tyg. Lek. 1989, Oct 23-Nov 6, 44(43 - 45), 910-912.
20. Kiwerski J., Krasuski M.: Zastosowanie porowatych wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa (doniesienie wstępne). Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1989, 54(3), 181-187
21. Kiwerski J., Krasuski M., Szymanik W.: Uszkodzenia części szyjnej rdzenia kręgowego u osób znajdujących się pod działaniem alkoholu. Doniesienie wstępne. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1989, 54(1), 14-19.
22. Kiwerski J., Krasuski M., Michalski P.: Odległe wyniki leczenia urazów kręgosłupa szyjnego usztywnieniem z dostępu przedniego., Materiały V Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Lublin, 1989, 174-180.
23. Krasuski M., Kiwerski J., Kulikowski J.: Odległe wyniki leczenia złamań kręgosłupa metodą alloplastyki sprężynowej., Materiały V Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Lublin, 1989, 105-112.
24. Krasuski M., Kiwerski E.J.: Rezul'taty lecheniia perelomov zubovidnogo otrostka osevogo pozvonka. Ortop. Travmatologija i Protezowanije, 1990, Mar(3), 52-54.
25. Krasuski M., Kiwerski J.: Badania wywołanych potencjałów rdzeniowych w diagnostyce uszkodzeń rdzenia kręgowego i terapii dysfunkcji ruchowych. Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. (Materiały Sesji Naukowej PAN.), Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków, 1990, 88-94.
26. Kiwerski J., Krasuski M., Stelmasiak T.: Zasady postępowania i funkcjonalne wyniki leczenia chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Postępy Rehabilitacji, 1990, IV, 2, 33-43.
27. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacja złamanego kręgu obrotowego śrubą dociskową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1990, LV, 4-6, 329-334.
28. Krasuski M., Kiwerski J.: An analysis of the results of transferring the musculocutaneous nerve into the median nerve in tetraplegics. Arch. Orthop. Trauma.Surg., 1991, 111(1), 32-33.
29. Krasuski M., Kiwerski J.: Analiza wyników przeszczepów nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy wykonanych u tetraplegików. Postępy Rehabilitacji, 1991, V, 4, 33-36.
30. Kiwerski J., Krasuski M., Garwacka I.: Sprawozdanie z udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Medycyny Rehabilitacyjnej. Postępy Rehabilitacji, 1991, V, 2, 113-118.
31. Kiwerski J., Krasuski M.: Ocena przydatności metod operacyjnych w leczeniu urazów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego w świetle analizy własnego materiału klinicznego. Pamiętnik Sympozjum nt: Stabilizacja operacyjna kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego w leczeniu chorób i uszkodzeń urazowych., Lublin, 1991, 34-42.
32. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacija złomannogo zubowiednowo odrostka wtorogo szejnogo pozwonka kompresirujuszczim wintom. Materiały V Zjazda Trawmatołogow-Ortopedow Białorusko SSR., Grodno, 1991, 156.
33. Kiwerski J., Krasuski M., Krzyżosiak L.: Lieczenie szejnych sindromow obusłowliennych degeratiwnymi izmienieniami pozwonocznika metodam dekompresji nerwnych elementow i pozwocznych arterii. Materiały V Zjazda Trawmatołogow-Ortopedow Białorusko SSR., Grodno, 1991, 158.
34. Krasuski M., Kiwerski J.: Uszkodzenia towarzyszące urazom kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego i ich wpływ na przebieg leczenia. W: Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. Ossolineum, Wrocław, 1992, 16-20.
35. Kiwerski J., Krasuski M., Kulikowski J..: Wpływ uszkodzeń towarzyszących na przebieg rehabilitacji chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. W: Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. Ossolineum, Wrocław, 1992, 21-24.
36. Krasuski M., Kiwerski J., Ogonowski A.: Zastosowanie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1992, 112, 82-87.
37. Bronarski J., Kiwerski J., Krasuski M.: Urazy kręgosłupa szyjnego zmienionego chorobowo w następstwie procesu zwyrodnieniowego. Wiadomości Lek., 1992, 45, 600-602.
38. Kiwerski J., Krasuski M.: The influence of alcohol intake on the course and consequences of spinal cord injury. International J. Rehabilitation Reserch, 1992, 15, 234-237
39. Woźniak E., Bronarski J., Kiwerski J., Krasuski M.: Zmiany pourazowe kręgosłupa i rdzenia w odcinku szyjnym w mielografii i obrazie nmr. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1993, 58, 141-148.
40. Kiwerski J., Krasuski M.: Wczesna diagnostyka kliniczna urazów kręgosłupa szyjnego. Materiały Naukowe IX Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Łagów Lubuski, 1993, 18-22
41. Kiwerski J., Ogonowski A., Bieniek J., Krasuski M.: The use of porous corundum ceramics in spinal surgery. Inter. Orthop. 1994, 18, 10-13.
42. Kiwerski J., Krasuski M., Ogonowski A.: Zastosowanie kliniczne porowatych wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1994, 21, 169-173.
43. Kiwerski J., Krasuski M.: Działalność oddziału leczenia urazów kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, 1994, 8, 3, 9-17.
44. Krasuski M., Kiwerski J.: Wstępna diagnostyka urazów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym. W: Materiały Naukowe X Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Łagów Lubuski, 1995, 35- 39 .
45. Krasuski M., Kiwerski J.: Błędy w diagnostyce i wczesnym postępowaniu z chorym po urazie kręgosłupa szyjnego. W: Teoria i praktyka w postępowaniu rehabilitacyjnym., Wydawnictwa Naukowe PWN, 1995, 77-82.
46. Krasuski M., Kiwerski J., Krzyżosiak L.: Operacyjna stabilizacja złamań zęba kręgu obrotowego śrubą dociskową., Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1995, LX, Supl. 1, 41-45.
47. Kiwerski J., Krasuski M.: Patomechanika urazów kręgosłupa u młodzieży., Postępy Rehabilitacji, 1995, 9, 2, 113-118.
48. Kiwerski J., Krasuski M.: Teoria a praktyka w rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego. Teoria i praktyka w postępowaniu rehabilitacyjnym. Materiały z Sesji Naukowej PAN Poznań 21-22 1993r. (red. Milanowska K.), Warszawa-Poznań 1995. Wydawnictwa Naukowe PWN, 67-70.
49. Kiwerski J., Krasuski M.: Wczesna diagnostyka kliniczna urazów kręgosłupa szyjnego. W: Materiały naukowe X sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Łagów Lub., 1995, 18-22.
50. Kiwerski J., Krasuski M.: Teoria, a praktyka w rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego. W: Teoria i praktyka w postępowaniu rehabilitacyjnym. Wydawnictwa Naukowe PWN, 1995, 67-70.
51. Krasuski M., Kiwerski J., Bronarski J., Woźniak E.: Niestabilność kręgosłupa w przebiegu rzs. Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 6-10.
52. Krasuski M., Kiwerski J., Krzyżosiak L, Woźniak E.: Urazy kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego., Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 11-16.
53. Krasuski M., Kiwerski J., Kiwerska-Jagodzińska K.: Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym., Nowa Medycyna, 1996, 3, 9, 8-10.
54. Krasuski M., Kiwerski J., Woźniak E., Kiwerska-Jagodzińska K.: Uszkodzenia wielomiejscowe towarzyszące urazom kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym., Chir. Narz. Ruchu Ortopedia Polska, 1996, LXI, Supl 2, 99-103.
55. Krasuski M., Kiwerski J., Krzyżosiak L, Woźniak E.: Spinal Injuries in the Thoracic and Lumbar Segments., New Medicine, 1996, 2, 9-15.
56. Krasuski M., Kiwerski J., Kiwerska-Jagodzińska K.: Rehabilitation Treatment of Patients after Spinal Injury in Thoracic and Lumbar Segments., New Medicine, 1996, 2, 17-18.
57. Kiwerski J., Krasuski M., Jagodziński K.: Zastosowanie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa., Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1996, LX, Supl 1, 46-49.
58. Kiwerski J., Krasuski M., Jagodziński K.: Patomechanika zespołu szyjno-barkowego w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego. Postępy Rehabilitacji, 1996, Supl 2, 161-165.
59. Kiwerski J., Krasuski M., Szymanik W.: Urazy kręgosłupa szyjnego i ich leczenie., Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 3-6.
60. Kiwerski J., Krasuski M., Kiwerska-Jagodzińska K.: Wczesne postępowanie usprawniające po urazach rdzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa. Nowa Medycyna, 1996, 3, 9, 4-8.
61. Kiwerski J., Krasuski M., Bronarski J., Krzyżosiak L.: Uszkodzenia wielomiejscowe towarzyszące urazom kręgosłupa szyjnego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1996, 61, Supl II, 95-98.
62. Kiwerski J., Krasuski M., Ogonowski A.: Przydatność kliniczna wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Mechanika w Medycynie, Rzeszów, 1996, 51-58.
63. Kiwerski J., Krasuski M.: Wstępna ocena przydatności zestawu Klugera w leczeniu urazowych uszkodzeń kręgosłupa. Mechanika w Medycynie, Rzeszów, 1996, 11-18.
64. Kiwerski J., Krasuski M., Szymanik W.: Cervical Spine Injuries and their Treatment., New Medicine, 1996, 2, 3-5.
65. Kiwerski J., Krasuski M., Kiwerska-Jagodzińska K.: Early Rehabilitation Management after Damage of the Cord at Cervical Spine level., New Medicine, 1996, 2, 6-9.
66. Kiwerski J., Krasuski M., Ogonowski A.; Przydatność kliniczna wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Chir.N.Ruchu Ortop.Polska 1996, 61, 293-298.
67. Krasuski M., Kiwerski J., Jagodziński K., Krzyżosiak L., Bronarski J.: Wstępna diagnostyka urazów kręgosłupa-najczęstsze błędy i trudności diagnostyczne. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, 61, 491-496.
68. Krasuski M., Kiwerski J., Jagodziński K.: Złamanie zęba kręgu obrotowego - przyczyny, objawy, leczenie., Nowa Medycyna, 1997, 4, 15-20.
69. Kiwerski J., Krasuski M., Woźniak E., Ogonowski A.: Możliwości leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego, Nowa Medycyna, 1997, 4, 9-13.
70. Krasuski M.: Jubileusz 60-lecia urodzin prof. dr hab. n. med. Jerzego E. Kiwerskiego, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1997, 63, 299-301.
71. Kiwerski J., Kowalski M., Krasuski M.: Schorzenia i urazy kręgosłupa, PZWL Warszawa, 1997. (Krasuski M. - autor rozdziałów: Kręgozmyk, 83-98; Zmiany w kręgosłupie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów., 99-112; Zmiany nowotworowe w kręgosłupie,113-129; Urazy kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym., 205-237;
72. Krasuski M., Kiwerski J.: Odległe wyniki leczenia metodą Harringtona obrażeń pourazowych kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego., Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1998, 43, 1, 47-53.
73. Krasuski M., Jagodziński K., Kiwerski J., Krzyżosiak L.: Zator płuc jako jedna z przyczyn zgonów chorych po urazie kręgosłupa - rola preparatu Clexane, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1998, 43, 2, 125-131.
74. Andrychowska A., Mikuła W., Krasuski M.: Postępowanie ortopedyczno-usprawniające w warunkach ambulatoryjnych z pacjentami ze złamaniem w odcinku bliższym kości ramiennej., Postępy Rehabilitacji, 1998, 12, 2, 11-20.
75. Krasuski M., Kiwerski J., Krzyżosiak L.: Analiza wyników przeszczepów nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy wykonanych u tetraplegików., Nowa Medycyna, 1998, 12, 5-6.
76. Kiwerski J., Krasuski M.: Możliwości poprawy neurologicznej i funkcjonalnej u chorych z porażeniem czterokończynowym po urazie rdzenia szyjnego., Nowa Medycyna, 1999, 6 (5), 2- 4.
77. Krasuski M.: Możliwości odprowadzenia przpepukliny krążka międzykręgowego -fakty i fikcje. przegląd literatury (komentarz)., Rehabilitacja Medyczna, 2000, 6, 137-143.
78. Krasuski M., Kiwerski J.: Wytyczne w postępowaniu po urazach kręgosłupa w odcinku szyjnym., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2000, 2, 23-30.
79. Kiwerski J., Krasuski M., Ogonowski A, Dziewulski M.: Możliwości przywrócenia lub poprawy funkcji ręki chorego z tetraplegią., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2000, 3, 2, 28-33.
80. Krasuski M., Kiwerski J. : Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2000, 3, 2, 72-76.
81. Kiwerski J., Krasuski M.: Możliwości poprawy neurologicznej i funkcjonalnej u chorych z porażeniem czterokończynowym po urazie rdzenia szyjnego., Nowa Medycyna, 1999, 6 (5), 2- 4.
82. Krasuski M., Poniatowska R., Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2000, 5, 16-22.
83. Krasuski M., Gajowiec B., Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych., Ogólnopolski Informator osoby niepełnosprawnej, 2000, 9, 6-11
84. Krasuski M., Szymanik W.: Boczne skrzywienie kręgosłupa., w: Schorzenia i urazy kręgosłupa (red.: Kiwerski J.)., PZWL, Warszawa, 2001, 77-115.
85. Krasuski M.: Kręgozmyk., w: Schorzenia i urazy kręgosłupa (red.: Kiwerski J.)., PZWL, Warszawa, 2001, 150-167.
86. Krasuski M.: Zmiany w kręgosłupie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów., w: Schorzenia i urazy kręgosłupa (red.: Kiwerski J.)., PZWL, Warszawa, 2001, 168-185.
87. Krasuski M.: Zmiany nowotworowe w kręgosłupie., w: Schorzenia i urazy kręgosłupa (red.: Kiwerski J.)., PZWL, Warszawa, 2001, 186-205.
88. Krasuski M.: Urazy kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym., w: Schorzenia i urazy kręgosłupa (red.: Kiwerski J.)., PZWL, Warszawa, 2001, 280-326.
89. Krasuski M., Kiwerski J.E: Rola alloplastyki sprężynowej wg Grucy - Weissa w leczeniu urazowych uszkodzeń kręgosłupa., Postępy Rehabilitacji, 2001, 15 (3) , 54.
90. Krasuski M,. Garwacka - Jodzis J, Dubielis A., Nyka-Czerniakiewicz I, Kiwerski J.: Analiza wyników leczenia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, 2001, 15 (3), 55.
91. Kiwerski J., Haftek J., Krasuski M., Kwolek A.: Profesor Marian Weiss - twórca kompleksowej rehabilitacji., Postępy Rehabilitacji 2001, 15(4), 85-91.
92. Poniatowska.R., Kwiatkowska B., Krasuski M., Ryterski J., Krawczyk R., Bogusławska R., Kozłowski R.: Badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów., Pol. Przegl. Rad. 2001, 66, 4, 20-24.
93. Krasuski M., Poniatowska R.: Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001, 5
94. Pąchalska M., Talar J., Frańczuk B., Grochmal-Bach B., Krasuski M., Tomaszewski W.: Podejście strategiczne do rehabilitacji chorych z wysokimi urazami rdzenia kręgowego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja.2001, 3, 1, 89-99.
95. Kiwerski J., Krasuski M., Dziewulski M., Barcińska I.: Czynność ręki chorego z tetraplegią pourazową., Postępy Rehabilitacji, 2001, 15 (3), 43.
96. Krasuski M. (redakcja): 40-Lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002, Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej w Warszawie, Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. (ISBN: 83-917015-0-6)
97. Krasuski M.: Sylwetka zawodowa i naukowa Prof. dr hab. n. med. Jerzego Edwarda Kiwerskiego, w 40-Lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002, Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej w Warszawie. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie (ISBN: 83-917015-0-6), 19-22.
98. Kiwerski J., Haftek J., Krasuski M., Kwolek A.: Profesor Marian Weiss – twórca kompleksowej, nowoczesnej rehabilitacji, w 40-Lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002, Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej w Warszawie. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie (ISBN: 83-917015-0-6), 23-29.
99. Garlicki J., Krasuski M., : STOCER- historia Centrum Rehabilitacji im Profesora Mariana Weissa, w 40-Lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002, Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej w Warszawie. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie (ISBN: 83-917015-0-6), 30-38.
100. Krasuski M., Kiwerski J: Ewolucja Polskiego Modelu Rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu w ostatnim dziesięcioleciu w 40-Lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Konstancin 2002, Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej w Warszawie. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie (ISBN: 83-917015-0-6), 39-48.
101. Kiwerski J., Krasuski M.: Czterdziestolecie działalności Kliniki Rehabilitacji Am w Warszawie., Postępy Rehabilitacji, 2002, 16 (3), 109-112.
102. Krasuski M.: Rehabilitacja, pojęcie i definicja w Rehabilitacja (red J. Kiwerski) Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2002 (ISBN-83-88-559-79-6),1-12.
103. Krasuski M.: Podstawy rehabilitacji neurologicznej, w Rehabilitacja (red J. Kiwerski) Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2002 (ISBN-83-88-559-79-6), 13-23.
104. Krasuski M.: Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego, w Rehabilitacja (red J. Kiwerski) Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2002 (ISBN-83-88-559-79-6), 46-59.
105. Krasuski M.: Postępowanie w zmianach zwyrodnieniowych stawów, w Rehabilitacja (red J. Kiwerski) Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2002 (ISBN-83-88-559-79-6), 97-107.
106. Krasuski M.: Podstawy rehabilitacji kardiologicznej, w Rehabilitacja (red J. Kiwerski) Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2002 (ISBN-83-88-559-79-6), 117-128.
107. Krasuski M.: Rehabilitation – a conception and definition, w Medical Rehabilitation (red J. Kiwerski) The Medical Uniwersity of Warsaw, Warsaw 2003, 1-10.
108. Krasuski M.: Rehabilitation of patients after spine and spinal cord injuries, w Medical Rehabilitation (red J. Kiwerski) The Medical Uniwersity of Warsaw, Warsaw 2003, 37-49.
109. Krasuski M.: Cardiological Rehabilitation, w Medical Rehabilitation (red J. Kiwerski) The Medical Uniwersity of Warsaw, Warsaw 2003, 71-83.
110. Krasuski M.: Neurological Rehabilitation, w Medical Rehabilitation (red J. Kiwerski) The Medical Uniwersity of Warsaw, Warsaw 2003, 93-103.
111. Tederko P., Krasuski M., Barcińska I.: Poradnictwo Internetowe w „Ruchu na rzecz zdrowych pleców”, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2004, 6 (sup.1), 131, 131.
112. Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Barcińska I., „Diagnostyka w oddziale rehabilitacji u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, Postępy Rehabilitacji, 2004, XVIII/2, 24-25.
113. Dederko P., Krasuski M., Marcinkowska A., Kiwerski J.: Ocena ruchomości czynnej odcinka szyjnego kręgosłupa u osób zdrowych i w schorzeniach kręgosłupa., Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska, 2004, 69 (3), 159-166.
114. Krasuski M (redakcja): Historia powstania i aktualne wyzwania stojące przed Polskim Towarzystwem Rehabilitacji. Organizacja, zarządzanie i finansowanie rehabilitacji w Polsce.. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 21 stycznia 2005., Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, Konstancin 2005 (ISDN 83-917015-1-6).
115. Krasuski M.: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – jego powstanie i dalsze działanie na rzecz rozwoju Polskiej Szkoły Rehabilitacji w: (Krasuski M. red.) Historia powstania i aktualne wyzwania stojące przed Polskim Towarzystwem Rehabilitacji. Organizacja, zarządzanie i finansowanie rehabilitacji w Polsce.. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 21 stycznia 2005., Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, Konstancin 2005, 7 – 16.
116. Krasuski M.: DBC jako przykład kompleksowego systemu rehabilitacyjnego zgodnego z EBM w: (Krasuski M red.) Historia powstania i aktualne wyzwania stojące przed Polskim Towarzystwem Rehabilitacji. Organizacja, zarządzanie i finansowanie rehabilitacji w Polsce.. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 21 stycznia 2005., Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, Konstancin 2005, 18-24.
117. Krasuski M.: Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. J. Kiwerskiego., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (4), 447-452.
118. Krasuski M., Tederko P.: Znaczenie krioterapii we współczesnej rehabilitacji., Ortopedia, Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (1), 60-65.
119. Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Barcińska I.: Znaczenie weryfikacji rozpoznania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (4), 365-373.
120. Krasuski M.: Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa., Rehabilitacja Medyczna, 2005, 9(3), 25-30.
121. Krasuski M.: Diagnostic and therapeutic algorithm of proceeding in back pain disorders., Medical Rehabilitation 2005; 9(3): 19-25
122. Tederko P., Krasuski M., Marcinkowska A.: Możliwości oceny zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa przy użyciu systemu DBC. Doniesienie wstępne., Postępy Rehabilitacji, 2005, 3, 19, 5-14.
123. Krasuski M.: Boczne skrzywienie kręgosłupa., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 314-340.
124. Krasuski M.: Historia rehabilitacji., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 15-25.
125. Krasuski M.: Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym i lędźwiowym., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 472-487.
126. Krasuski M.: Leczenie usprawniające w reumatoidalnym zapaleniu stawów., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 582-594.
127. Krasuski M.: Orzecznictwo i problemy rehabilitacji zawodowej., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 221-226.
128. Krasuski M.: Rehabilitacja w urazowych uszkodzeniach u dzieci., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 391-410.
129. Krasuski M.: Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 533-559.
130. Krasuski M.: Zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe dużych stawów., w: Rehabilitacja Medyczna (red. J. Kiwerski), Rehabilitacja Medyczna, PZWL, Warszawa 2005, 560-582.
131. Krasuski M.: Poradnik dla pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie., Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, Centrum Rehabilitacji Stocer Konstancin, 2006 (ISBN: 83-917015-3-6; monografia).
132. Krasuski M.: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa., Prewencja i Rehabilitacja, 2006, 4 (14), 1-6.
133. Krasuski M., Nyka I., Tederko P.: Wyniki stosowania metody DBC w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006, 8, supl. 1, 37.
134. Tederko P., Krasuski M., Maciejasz P.: Trudności w pomiarze ruchomości czynnej w piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa., Rehabilitacja Medyczna, 2006, 10, 75-76.
135. Tederko P., Krasuski M., Ramnik Sigh.: Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa- porównanie z amerykańskimi wytycznymi leczenia bólów krzyża., Rehabilitacja Medyczna, 2006, 10,
136. Dederko P., Limanowska H., Krasuski M., Kiwerski J.: Trudności w adaptacji do wózka inwalidzkiego osób we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006, 6 (6), vol. 8, 672-679.
137. Tederko P, Kiwerski J, Krasuski M. Initial phase of spinal cord injury rehabilitation. Does trauma etiology influences outcome? Abstracts of the 15th European Congress of ESPRM and 44 Congreso Nacional de SERMEF. Madrid, 2006: 494
138. Tederko P, Limanowska H, Krasuski M, Kiwerski J. Adaptation to sitting position in spinal cord injury patients. Abstracts of the 15th European Congress of ESPRM and 44 Congreso Nacional de SERMEF. Madrid, 2006: 371
139. Tederko P, Krasuski M, Czech J, Dargiel A, Garwacka-Jodzis I, Wojciechowska A. Wiarygodność badania objawów klinicznych spastyczności u chorych po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 5 (6): 467-483.
140. Tederko P, Lewandowski J, Krasuski M, Kiwerski J. Współczesne metody oceny układu wydalniczego u osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi - diagnostyka górnych dróg moczowych. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(3):21-28.
141. Tederko P, Lewandowski J, Krasuski M, Kiwerski J. Współczesne metody oceny układu wydalniczego u osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi - diagnostyka dolnych dróg moczowych. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(2):21-27.
142. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J. Wpływ urazu kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi na funkcje seksualne – dysfunkcje seksualne u mężczyzn. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(4):27-31.
143. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J. Wpływ urazu kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi na funkcje seksualne – dysfunkcje seksualne u kobiet. Rehabilitacja Medyczna 2007; 11(4):32-35.
144. P. Tederko, M. Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Reliability of clinical measurements of spasticity in individuals with spinal cord injury in cervical region. Abstracts of 4th World Congress of ISPRM, Seoul, 2007: 293.
145. P. Tederko, M. Krasuski, J. Kiwerski. Unusual presentation of Sprengel disease - a case report. Abstracts of 4th World Congress of ISPRM, Seoul; 2007: 182
146. P. Tederko, M. Krasuski, P. Maciejasz, J. Kiwerski. Pelvic restrainment in thoracic and lumbal spinal range of motion measurements. Part 1: presentation of a prototypic stabilizer of pelvis and lower limbs for measurement puropses. Abstracts of 4th World Congress of ISPRM, COEX, Seoul; 2007 257-8.
147. P. Tederko, M. Krasuski, P. Maciejasz, J. Kiwerski. Pelvic restrainment in thoracic and lumbal spinal range of motion measurements. Part 2: repeatability of measurements and reproductibility of a neutral position. Abstracts of 4th World Congress of ISPRM, COEX, Seoul; 2007: 258
148. P. Tederko, M. Krasuski, J. Kiwerski. Przewlekłe zespoły bólowe po urazie typu „strzelenia z bicza” – problem terapeutyczny i społeczny. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007;9(suppl. 1):8 (streszczenie)
149. Tederko P, Krasuski M, Czech J, Dargiel A, Garwacka-Jodzis I, Wojciechowska A, Kiwerski J. Wiarygodność klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Postępy Rehabilitacji 2007; supl. 5: 89
150. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Ocena układu moczowego u osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi. Część 1: diagnostyka dolnych dróg moczowych. Postępy Rehabilitacji 2007; supl. 5: 199-200.
151. Krasuski M. Wspomnienie o św.p Profesor dr hab. n. med. Krystynie Marii Dobosiewicz. Postępy Rehabilitacji 2008;21:43-45.
152. Krasuski M. Rola czasopism naukowych w działalności Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji 2008;21:47-49.
153. Kiwerski J, Krasuski M. Leczenie operacyjne kręgosłupa – wstęp. W: Zimmermann-Górska (red.) Reumatologia kliniczna, PZWL; Warszawa 2008:404.
154. Krasuski M. Leczenie operacyjne kręgosłupa w odcinku szyjnym w przebiegu RZS W: Zimmermann-Górska (red.) Reumatologia kliniczna, PZWL; Warszawa 2008:404-411.
155. Krasuski M. Leczenie operacyjne kręgosłupa u chorujących na ZZSK. W: Zimmermann-Górska (red.) Reumatologia kliniczna, PZWL; Warszawa 2008:411-413
156. Krasuski M. Leczenie operacyjne lędźwiowego odcinka kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. W: Zimmermann-Górska (red.) Reumatologia kliniczna, PZWL; Warszawa 2008:417-422.
157. P. Tederko, M. Krasuski. Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej. Postępy Rehabilitacji, 2008;supl.7:45.
158. P. Tederko, M. Krasuski. Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Postępy Rehabilitacji, 2008;supl.7:45-6. (streszczenie)
159. P. Tederko, M. Krasuski. Respiratory function parameters in persons after cervical spinal cord injury without clinical symptoms of respiratory insufficiency. 7th Mediteranean Congress of PRM, Book of abstracts, Portorož, 18-21.08.2008: 130.
160. M. Krasuski, P. Tederko, J. Kiwerski, I. Nyka. Peripheral nerve reansposition for upper limb function improvement in tetraplegia – report of a case with 30-year follow-up. 7th Mediteranean Congress of PRM, Book of abstracts, Portorož, 18-21.08.2008: 131.
161. Tederko P. Krasuski M, Nyka I. Pacjent po terapii naprawczej rdzenia kręgowego – nowe wyzwanie w rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2008; 10 (suppl. 3):34.
162. Tederko P, Krasuski M. Zmiany parametrów wentylacyjnych w trakcie pionizacji osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Rehabilitacja Medyczna 2009;13(1):11-17.
163. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Nyka I, Białoszewski D. Terapie naprawcze w uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Ortop Traumatol Rehabil. 2009; 3(6): 199-208.
164. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Nyka I, Białoszewski D. Strategie neuroprotekcji w urazach rdzenia kręgowego. Ortop Traumatol Rehabil. 2009;11(2):103-10.
165. Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Nyka I, Białoszewski D. Rola rehabilitacji i problemy metodologiczne w zastosowaniu terapii naprawczych rdzenia kręgowego. Ortop Traumatol Rehabil. 2009; 4(6): 304-16.
166. Tederko P, Krasuski M. Sprawozdanie z II Kongresu Nordic Spinal Cord Society (NoSCoS) Viborg, Dania, 3-6 czerwca 2009. Ortopdia Traumatologia Rehabilitacja 2009;11(4):374.
167. Krasuski M, Nyka I, Tederko P. Wyniki leczenia zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym metodą DBC. Postępy Rehabilitacji 2009;23(2):8.
168. Krasuski M, Skonieczny K, Tederko P. Postępowanie po rekonstrukcji połączenia czaszkowo-potylicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Postępy Rehabilitacji 2009;23(2):9.
169. Tederko P, Kordowicz I, Fronczek M, Gworys K, Kujawa J, Łuczak E, Szulkowska K, Wasiak K, Wosiakowska D, Krasuski M. Świadomość zdrowotna osób po amputacji kończyny dolnej – badanie wieloośrodkowe. Postępy Rehabilitacji 2009;23(2):12-3.
170. Tederko P, Czech J, Lauge-Johannesen I, Krasuski M. Wiarygodność standardowej klasyfikacji neurologicznej w badaniu osób po urazie kręgosłupa powikłanym konsekwencjami neurologicznymi. Postępy Rehabilitacji 2009;23(2):84-5.
171. Tederko P, Limanowska H, Krasuski M. Świadomość zdrowotna osób po urazie kręgosłupa powikłanym konsekwencjami neurologicznymi. Postępy Rehabilitacji 2009;23(2):85.
172. Kiwerski J, Krasuski M.: Działalność i osiągnięcia prof. Mariana Weissa . W: Kiwerski J (red.) Rehabilitacja Polska 1945-2009. Ossolineum; Wrocław 2009:22-26.
173. Cywińska-Wasilewska G, Kiliański M, Krasuski M, Przeździak B, Woźniewski M.
Sylwetki pionierów i zasłużonych osób dla rozwoju rehabilitacji w Polsce. W: Kiwerski J (red.) Rehabilitacja Polska 1945-2009. Ossolineum; Wrocław 2009:109-118.
174. Krasuski M.: Algorytm postępowania diagnostyyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa. W: Kabsch A, Huber J. (redd.) Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Tom 1. Ośrodek Wydawnictw Naukowych IChB PAN; Poznań, 2009: 19-32.
175. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Jerzy Kiwerski: Omovertebral bone. Case description. Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. January 2010
176. Krasuski M, Tederko P.: Badania obrazowe w diagnostyce bólów dolnego odcinka kręgosłupa. Medycyna Ogólna 2010;16(2):117-31.
177. Czech J, Tederko P, Krasuski M.: Fibromialgia. Medycyna Ogólna 2010;16(3): str 303-12
178. Tederko P, Czech J, Kiwerski J, Lauge I, Krasuski M.: Międzynarodowa standardowa klasyfikacja uszkodzeń rdzenia kręgowego w praktyce klinicznej – analiza powtarzalności. Fizjoterapia Polska 2010;3(4);10:193-201.
179. Tederko P, Limanowska H, Kiwerski J, Krasuski T, Krasuski M.: Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010;12(6):542-553.
180. Tederko P, Kordowicz I, Fronczek M, Gworys K, Kujawa J, Łuczak E, Szulkowska K, Wasiak K, Wosiakowska D, Krasuski M. Health awareness in disabled persons – a multicenter survey on lower limb amputees. Eur J Phys Rehab Med 2010; 46 (2) suppl. 1:20
181. Tederko P, Limanowska H, Krasuski M. Health awareness in disabled persons – a preliminary survey on persons after spinal cord injury. Eur J Phys Rehab Med 2010; 46 (2) suppl. 1:20-21.
182. Nyka I, Krasuski M, Tederko P. Porównanie oceny diagnostycznej i kwalifikacyjnej chorych badanych wg protokołu McKenziego z grupą osób badanych klasycznie. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. 8:46.
183. Nyka I, Krasuski M, Tederko P. Wczesne wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego i usprawniającego chorych z objawami dyskopatii w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem metody McKenziego w okresie pooperacyjnym. Doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. 8:80-1.
184. Tederko P, Krasuski M. Analiza powtarzalności stabilometrii statycznej: wyznaczenie wytycznych oceny. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. 8:105-6.
185. Tederko P, Krasuski M. Wskaźnik Romberga w ocenie stabilometrycznej. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. 8:108-9.
186. Krasuski M, Kozera J, Nyka I, Tederko P. Zasady kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem leczenia operacyjnego dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi krzyża w przebiegu dyskopatii. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010;12(supl.1):19.
187. Woźny A., Żytkowski A., Krasuski M., Stengert T.: Czerwone flagi: kiedy można podejrzewać poważną patologię kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 15, 52-60.
188. Piotr Tederko, Marek Krasuski: Analgesic effect of static magnets – efficacy according to evidences. Fizjoterapia Polska 11(4):289-301. December 2011
189. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Barbara Dobies-Krześniak: Accuracy of diagnoses in patients with spinal cord injury referred to hospital rehabilitation departments. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 14(2):125-36. April 2012
190. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Pavel Ptyushkin, Melissa Selb: Need for a comprehensive epidemiologic study of spinal cord injury in Poland: Findings from a systematic review. Spinal Cord 51(11). September 2013.
191. Izabella Nyka, Marek Krasuski, Piotr Tederko:McKenzie Protocol in Early Period After a Lumbar Disc Excision. PM&R 6(8):S90. August 2014.
192 Piotr Tederko, Marek Krasuski, Izabella Nyka, Rafał Skrzypczyk: Spinal Cord Injuries: A Systematic Review Analysis of Evidence From Poland (1979-2012). Part 1. Evaluation of Methodology.PM&R 6(8):S157August 2014
193. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Izabella Nyka, Rafał Skrzypczyk: Spinal Cord Injuries: A Systematic Review Analysis of Evidence From Poland (1979-2012). Part 2. Reference to International Classification of Functioning, Disability and Health. PM&R 6(8):S157-S158. August 2014
194. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Izabella Nyka, Zoltán Dénes: Knowledge of physical and rehabilitation medicine among physicians and medical students in Poland. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 68(2):123-31. August 2015.
195. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Zoltán Dénes, Sasa Moslavac: What medical doctors and medical students know about physical medicine and rehabilitation - a survey from Central Europe. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 52(5). December 2015.
196. Piotr Tederko, Tomasz Krasuski, Marek Krasuski, Alicja Długołęcka: Determinants of health knowledge and health perceptions from the perspective of health-related education of patients with spinal cord injury: a systematic review. International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation 40(2):1. January 2017
197. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Marek Łyp, Anna Maria Cabak: What health allied professions students know about physical medicine and rehabilitation: A perspective of physiotherapy students. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 53(6). June 2017
198. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Izabella Nyka, Jerzy Mycielski: Are patients referred to rehabilitation diagnosed accurately?. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 54(4). July 2017.
199. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Marek Łyp. Anna Maria Cabak: Perception of the role of physical and rehabilitation medicine among physiotherapy students: Journal of rehabilitation medicine: official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 50(7). July 2018
200. Piotr Tederko, Marek Krasuski, Beata Tarnacka: Effectiveness of rehabilitation after cervical disk surgery: a systematic review of controlled studies. Clinical Rehabilitation 33(3), 11, 2018.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego