o mnie - Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

o mnie

o mnie  o AUTORZE

lek. Marek Krasuski, dr n. med., specjalista w ortopedii i traumatologii,
specjalista w rehabilitacji medycznej.
Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
Członek Honorowy Polskiego Towarzytstwa Rehabilitacji


Absolwent Wydzialu Lekarskiego w Pomorskiej Akademii Medycznej, w Szczecinie (obecnie POmorski Uniwersytet Medyczny).
oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Dydaktycznego WAM w Warszawie

Po stażach podyplomowych odbytych kolejno w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie w zakresie chirurgii, Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Warszawie przy ul. Żelaznej 90, Oddziale Pediatrycznym Szpitala Dziecięcego Nr 1 w Warszawie przy ul. Kopernika 43 oraz w Oddziale Internistycznym Szpitala w Warszawie przy ul. Grenadierów.
rozpoczęłem pracę w Stołecznym Centrum Rehabilitacji, w Konstancinie. Początkowo w Oddziale Urazów Kręgosłupa, następnie w latach 1979-1983 w Oddziale Urazowym i Ortopedycznym.
1981 staż (2x 3 m) w Klinice Ortopedii Szpitala MSWiA
1979 - rozpoczęcie pracy w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie na stanowisku asystenta.
1982 - stanowisko starszego asystenta Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej.
1982-1984 lekarz Kadry siatkarzy w PZPS.
1983 - 1997 - praca w Oddziale Urazów Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego.
1983 staż w Klinice Ortopedii, w Wojskowym Instytucie Medycznym (2 mieś)
1983 - 1997 - funkcja zastępcy Ordynatora Oddziału Urazów Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego.
1984 (staż w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie (3mieś).
1993 - 2015 - adiunkt Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2000 do 2007 roku w wymiarze 1/2 etatu).
2008 - 2015 - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Funkcje zawodowe:
1997 - 31.08.2011 - ordynator Oddziału II Leczenia Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Chorobami Zwyrodnieniowymi Narządu Ruchu, w Centrum Rehabilitacji im Prof. Mariana Weissa w Konstancinie. Oddział zlikwidowano po prywatyzacji szpitala
1999 - nadal (trzecia kadencja) - biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie chirurgii ortopedycznej i traumatologii.
1999 - 2007 - Sekretarz naukowy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
2002 - wrzesień 2008 - Konsultant regionu Mazowsze w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
17.09.2008 - 14.07.2011 - Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

IX. 2004 - IX. 2010 (II kadencje) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh)
X.2010 - 2013 Wiceprezez ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
od 2014r - Członek Komisji Rewizyjnej PTReh
2000 - 2015 Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Postępy Rehabilitacji"
2005 - 2015 Członek Rady Naukowej kwartalnika "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja".

Opis kwalifikacji
09.04.1981r. uzyskany Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.
29.11.1984r. uzyskany drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej i tytuł lekarza specjalisty.
23.06.1993r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Krytyczna ocena wyników leczenia złamań zęba kręgu obrotowego" oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych.
04.04.2000r. uzyskany drugi stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej
2015 - Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine

Szczególne zainteresowania zawodowe:
Kompleksowe zachowawcze i operacyjne leczenie chorych z zespołami chorobowymi kręgosłupa.
Operacyjne leczenie chorych z deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza połączenia potyliczno-kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Pourazowe kompleksowe leczenie chorych po urazach kręgosłupa, zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi.


Publikacje
Współautor podręcznika:
Współautor podręcznika "Schorzenia i urazy Kręgosłupa", PZWL, Warszawa, 1997, 2001(drugie wydanie).
Autor 8 rozdziałów podręcznika (red. Kiwerski J.): "Rehabilitacja Medyczna", PZWL Warszawa 2005.
Autor haseł z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii w Wielkiej Encyklopedii PWN.
Autor 4 rozdziałów podręcznika (red. Zimmermann-Górska I.) "Reumatologia Kliniczna", PZWL, 2008.
Współautor rozdziałów w "Rehabilitacja Polska 1945-2009" Ossolineum, Wrocław 2009.
Autor rozdziału w "Fascynacje Rehabilitacją" (red. T. Pop, K. Obodyński, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010.

W latach 2005 - 2015 - udział w kursach CMKP (podstawowych, obowiązkowych) dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej:
- Kierownik naukowy kursu: "Wprowadzenie do specjalizacji w rehabilitacji medycznej" (dwa kursy w każdym bieżącym roku)
- Uczestnictwo jako wykładowca i prowadzący zajęcia praktyczne kursów: "Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn dolnych, górnych i tułowia" (dwa kursy w każdym bieżącym roku), "Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego" (dwa kursy w każdym bieżącym roku).
Kierownictwo specjalizacji w chirurgii urazowo-ortopedycznej:
- Lek med. Alicja Andrychowska - egzamin 2001r
- Lek med. Krzysztof Jagodziński - egzamin 2001r
- Lek med. Marek Żarczyński - egzamin 2006

Kierownictwo specjalizacji w rehabilitacji medycznej:
- Lek med. Teresa Klonowska - egzamin 2005r
- Lek med. Izabella Nyka - egzamin 2007r
- Dr med. Dariusz Białoszewski - egzamin 2008r
- lek.med. Krzysztof Skonieczny - egzamin 2009r.
- lek.med. Ewa Gorzkiewicz - egzamin 2010r.
- lek. med. Anna Wojciechowska - egzamin 2010r.
- lek. med. Sergey Kozar - egzamin 2011r.

udział w programach naukowych:
- 2002 (kwiecień-listopad) - Badanie kliniczne KF5503 "Randomizowane wieloośrodkowe podwójnie ślepe kontrolowane placebo, z grupą kontrolną, z zastosowaniem wielu dawek badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo CG5503 o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 25, 50 i 100 mg w porównaniu z placebo i tramadolem 100 mg o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów cierpiących na przewlekłe bóle krzyża"
- "Badanie przydatności aparatury DBC w ocenie zakresu ruchomości czynnej kręgosłupa. Etap pierwszy: badanie przydatności aparatury systemu DBC w ocenie zakresu ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa. Próba z udziałem osób zdrowych i pacjentów ze spondylozą i innymi patologiami szyjnego odcinka kręgosłupa leczonych zachowawczo i operacyjnie" Akademia Medyczna w Warszawie, 2003
- 5-tygodniowe, randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo i substancją czynną badanie fazy IIB w grupach równoległych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i obowiązkowego podwyższania dawki, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rosnących dawek preparatu CG5503 o przedłużonym działaniu (PR) w dawce do 233mg z tramadolem o przedłużonym działaniu (PR) w dawce do 200mg dwa razy na dobę i placebo u pacjentów z umiarkowanym lub silnym przewlekłym bólem krzyża. (2004-2005)
- Badanie mające na celu ocenę AMG - 162 w leczeniu osteoporozy w okresie pomenopauzalnym (2004-2006)

udział w komitetach organizacyjnych:
- Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Rady Naukowej; Warszawa 21 stycznia 2005

udział w radach naukowych:
Rada Naukowa Centrum Kształcenia i Rehabilitacji N.Z.O.Z., Konstancin-Jeziorna ul Gąsiorowskiego 14
udział w komitetach naukowych Kongresów i Sympozjów:
- Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Warszawa 21 stycznia 2005
- II Ogólnopolska Sesja Naukowa " Krioterapia" Siedlce 10.06.2005
- XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Rehabilitacja w protezoplastyce stawów. Rehabilitacja w kręgozmykach. Kazimierz Dolny nad Wisłą 8-10 września 2005.
- III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu" Warszawa 9-10 grudzień 2005r
- IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa". Warszawa 23-25 czerwca 2006.
- VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29 września 2007
- Sympozjum Naukowo Szkoleniowe PTOiTr, PTReh, PTMR, Akademia Medyczna Lublin, "Farkmakoterapia w schorzeniach układu ruchu", Lublin 16-17 listopad 2007r.
- Konferencja Naukowo Szkoleniowa PTReh Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: "Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna", Poznań 17-18 kwietnia 2008r
- XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa". Ryn, 4-7 września 2008
- VIII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Nowe Kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu". Warszawa, 21 - 22 listopada 2008.
- IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy - Skoliozy-współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia", Warszawa, 27 - 29. 11. 2009r.
- X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych", Warszawa, 19 - 20. 11. 2010r.
-VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”, Łódź, 23 - 25. 09.2010r.
Przewodniczenie Sesjom naukowym Kongresów i Sympozjów; wygłoszone referaty.

praca eksperta:
Członek Komisji Eksperckiej w dziedzinie rehabilitacja medyczna Agencji Oceny Technologii Medycznych od 2007 - 2015
2005 - 2008 Członek Komisji ds. Akredytacji Oddziałów Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia
2005- 2011: Komisje eksperckie Ministerstwa Zdrowia do zaopiniowania wniosków w sprawie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

nagrody i wyróżnienia:
- 2006: Nagroda naukowa zespołowa drugiego stopnia przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za podręcznik pt: "Rehabilitacja Medyczna", PZWL, 2005.
- 2007 Wyróżnienie Komitetu Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Wiarygodnośc klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.
- 2008 I nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. "Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym."
- 2008 II nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. "Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej".
- 27.07.2010 odznaczony "Medalem Komisji Edukacji Narodowej".
- 24.09.2010 tytuł: "Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji".
-19.01.2019r "Srebrny Krzyż Zasługi"


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego