Prof dr hab med. Jan Haftek - Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prof dr hab med. Jan Haftek

o mnie > Moi mistrzowie
Prezesi Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (rok 2007; od lewej):
Prof. Andrzej Kwolek, dr n. med. Marek Krasuski, Prof. Jolanta Kujawa, Prof Jan Haftek, Prof Jerzy Kiwerski 

Wręczenie Dyplomu Honorowego Członka PTreh Prof. Janowi Haftkowi.
Profesor Jan R. Haftek (1928 - 2015) urodził się w Kańczudze, a zmarł w Konstancinie-Jeziornie. Po ukończeniu liceum w Przeworsku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1947 r., a dyplom lekarza uzyskał w 1952 r. Po ukończeniu studiów był młodszym asystentem najpierw w Katedrze Anatomii (1950-1953), później w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej (1951-1963) w Warszawie. W Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczął, gdy jej kierownikiem był prof. Jerzy Choróbski, ojciec polskiej neurochirurgii, i jego prof. Haftek uważał zawsze za swojego mistrza. Specjalizację z neurochirurgii Jan Haftek uzyskał w 1956 roku, doktorat obronił w 1963 r. W czasie pracy w Klinice Neurochirurgii odbył kilka staży naukowych, m.in. jako stypendysta PAN w Instytucie im. Polenowa w Leningradzie (1959-1960), gdzie uczył się podstaw chirurgii nerwów obwodowych, a w latach 1966-1967 jako stypendysta British Council pracował w Londynie pod kierunkiem sir Herberta Seddona (Profesor Kliniki Ortopedii w Londyńskim Uniwersytecie, specjalista chirurgii ortopedycznej i nerwów obwodowych) i równie zasłużonego prof. P.K. Thomasa (neurolog). Plonem tego pobytu była praca habilitacyjna poświęcona badaniom mechanizmu urazu nerwu obwodowego przy jego dławieniu i naciąganiu (habilitacja w AM w Krakowie w 1970 r.). Do dzisiaj wielu autorów prac dotyczących tego tematu powołuje się na wyniki badań prof. Haftka. Trzeba wspomnieć, że Profesor, wraz z kolegami w Londynie, prowadził jedne z pierwszych badań przy użyciu mikroskopu elektronowego. W latach 1963 - 1970 Jan Haftek przeniósł się do Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, kierowanego przez prof. Mariana Weissa. Tam zorganizował w 1965 roku pierwszy w Polsce Oddział Ostrych Urazów Rdzenia Kręgowego. W 1970 r. objął stanowisko kierownika Kliniki i Katedry Neurochirurgii w WAM w Łodzi. Przeszedł tam na życzenie prof. Jana Bromowicza, twórcy tej Kliniki. Kierował placówką 13 lat, wykształcił też wielu uczniów. Wśród Jego uczniów znaleźli się późniejsi kierownicy Klinik Neurochirurgii w Polsce Prof. Andrzej Radek (Łódź), Prof. Włodzimierz Jarmundowicz (Wrocław) i prof. Heliodor Kasprzak (Bydgoszcz). Profesor Jan Haftek w roku 1978 uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 profesora zwyczajnego.
W 1982 r. powrócił do cywila (w stopniu pułkownika) i ponownie rozpoczął pracę w STOCER, w Konstancinie zostając dyrektorem tej placówki. W tym czasie uzyskuje tytuł specjalisty w rehabilitacji medycznej. W STOCER, później przemianowanym na Centrum Rehabilitacji im Prof. Mariana Weissa, prof. Haftek organizuje Klinikę Urazów Układu Nerwowego, należącą do CMKP. Dyrektorem Centrum Rehabilitacji w Konstancinie jest do 1989 roku, a Kierownikiem Kliniki Urazów Układu Nerwowego CMKP jest do 2000 roku, kiedy to przechodzi na emeryturę. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych Profesora Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, w roku 1999 nadaje mu tytuł Doktorat Honoris Causa swej Uczelni.
W latach pracy w STOCER Profesor jest członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i przewodniczącym Komisji Urazów Układu Nerwowego PAN - do roku 1993. W 1993 r. zostaje Przewodniczącym Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Za zasługi dla nauki polskiej Prof. Haftek zostaje zapisany do Złotej Księgi Nauki Polskiej. Z Jego inicjatywy powstało w 1989 roku Polskie Towarzystwo. W latach 1997 - 2002 jest krajowym konsultantem w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Po przejściu na emeryturę Profesor kontynuuje pracę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Jednym z największych osiągnięć Profesora jest postawienie w Polsce na wysokim poziomie chirurgii nerwów obwodowych, w tym także przeszczepów oraz chirurgii kręgosłupa.
Wśród wyróżnień prof. dr. hab. n. med. Jana HAFTKA trzeba wymienić: doktorat honoris causa WAM w Łodzi (1999); "Gold Medal of Honor" (Marrakesz, 2005); najwyższe wyróżnienie World Federation of Neurosurgical Societies (prof. Haftek jest pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem, który je otrzymał); tytuł "Pioneer of Hand Surgery", najwyższe wyróżnienie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (Sydney, 2007; tytuł ten otrzymało trzech polskich chirurgów); honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (1999) oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (2002), a także dyplom "Zasłużonemu" nadany przez PTL (2005) oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1989).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego