Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego


Idź do treści

Propozycje programu kształcenia studentów wydziałów lekarskich


Propozycje Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
w zakresie Programu dydaktycznego
w rehabilitacji medycznej dla studentów VI roku Wydziałów LekarskichNa podstawie wytycznych Section and Board of UEMS - PRM (Union of European Specialists in Physical and Rehabilitation Medicine)


Proponowany zakres tematyczny
Zajęcia z rehabilitacji medycznej realizowane są w trakcie VI roku kształcenia na kierunkach lekarskich. Zajęcia obejmują co najmniej 10 godzin wykładowych i 20 godz. praktycznych.
Tematyka zajęć:

1. Rehabilitacja- zagadnienia podstawowe:

a) historia, definicje i omówienie podstaw rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, zmiany w koncepcjach realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji, cele i metodyka, zadania i zakres kompetencji członków zespołu rehabilitacyjnego, Polska Szkoła Rehabilitacji, White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe, aktualne wytyczne organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji
b) koncepcja WHO-ICF (WHO-International Classification of Functioning), narzędzia oceny funkcjonalnej
c) badania naukowe w rehabilitacji
d) podstawy praktycznej biomechaniki
e) podstawy kinezyterapii i fizykoterapii
f) epidemiologia i podstawowa problematyka osób z niepełnosprawnością.

2. Ocena kliniczna dla potrzeb rehabilitacji:

a) badanie kliniczne i narzędzia oceny funkcjonalnej
b) umiejętność weryfikacji rozpoznania klinicznego, jego uzupełnienie
c) ocena kinezjologiczna, statyka i dynamika układu ruchu, czynnościowa ocena układu krążenia i oddechowego, ocena neuropsychologiczna, psychospołeczna

3. Interwencje terapeutyczne w rehabilitacji medycznej:

a) program leczenia kompleksowego
b) leczenie zachowawcze, farmakoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, podstawy terapeutycznych technik autorskich wykorzystywanych w rehabilitacji, zapoznanie z technikami ostrzyknięć, elektrostymulacja funkcjonalna, biofeedback, edukacja, podstawy ergonomii
c) podstawy zaopatrzenia rehabilitacyjnego (ortotyka, protetyka, technologie wspomagania funkcji)
d) interwencja psychologiczna w rehabilitacji
e) rehabilitacja środowiskowa, zawodowa
f) specyfika rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej

4. Kompleksowa rehabilitacja w wybranych stanach klinicznych

a) dysfunkcje kończyn górnych (urazy i ich powikłania, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia nerwów obwodowych, deformacje neurogenne, amputacje)
b) dysfunkcje kończyn dolnych (urazy i ich powikłania, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia nerwów obwodowych, deformacje neurogenne, amputacje)
c) dysfunkcje kręgosłupa (patofizjologia, diagnostyka, różnicowanie, algorytm postępowania)
d) wady postawy
e) po udarze mózgu
f) po urazie mózgowia
g) po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
h) postępujące schorzenia układu nerwowego (np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)
i) w wieku podeszłym
j) osteoporoza
k) dziecko ryzyka i z niepełnosprawnością
l) choroba nowotworowa
m) oparzenia
n) ból przewlekły
o) schorzenia kardiologiczne w fazie ostrej, podostrej i przewlekłej
p) schorzenia układu oddechowego w fazie ostrej, podostrej i przewlekłej


Umiejętności nabywane w trakcie ćwiczeń praktycznych realizowanych w oddziale rehabilitacji:

1. Wykorzystanie praktyczne zdobytej umiejętności z zakresu badania ogólnego, ortopedycznego i neurologicznego ze szczególnym uwzględnieniem oceny układu ruchu wraz z funkcją układu nerwowego (ruchomość bierna i czynna, napięcie mięśniowe, ocena czucia, bólu, zespołów dynamicznych, odruchów ścięgnistych i okostnowych, elementy badania funkcjonalnego z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oceny). Absolwent zna i rozumie ocenę stanu funkcjonalnego człowieka.

2. Ocena rokowań w rehabilitacji.
3. Zrozumienie wskazań i przeciwwskazań do interwencji z zakresu rehabilitacji.
4. Monitorowanie wyników rehabilitacji realizowanej w warunkach stacjonarnych.
5. Zrozumienie wykorzystania interwencji socjalnej i psychologicznej w procesie leczenia.
6. Znajomość i rozumienie przyczyn, epidemiologii, specyfiki problemów osób z niepełnosprawnością.


Minimum programowe:
10 godzin wykładowych*)
20 godzin praktycznych*)

*) Zgodnie z wytycznymi European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (Union of European Medical Specialists) ogłoszonymi w 2010 roku, program nauczania rehabilitacji studentów medycyny obejmuje 15 wykładów i 3 tygodnie zajęć praktycznych w oddziale rehabilitacji

******
Powrót do treści | Wróć do menu głównego